Skip to content

Over Water Consultancy Notenboom

Water Consultancy Notenboom

Over mij

Ik werk als onafhankelijk adviseur voor industriële klanten. Mijn expertise ligt hoofdzakelijk in het analyseren van knelpunten, definiëren van projecten, managen, ontwerpen, en beheren van installaties voor de verwerking en lozing of hergebruik van hoog belaste afvalwaterstromen.

Het duurzaam gebruik van water wordt steeds meer een essentiële randvoorwaarde voor de industrie. De druk vanuit maatschappij en regelgeving neemt toe. Ook toenemende kosten voor bediening, gebruik van hulpstoffen en energie vragen om een goed doordacht management van deelstromen en (afval-)waterbehandeling. Daarbij moeten kansen voor kringloopsluiting, waterhergebruik en waterreductie steeds vaker serieus worden overwogen.

Mijn klanten zijn voornamelijk actief in de sectoren: Reststoffenverwerking en -recycling, levensmiddelenproductie, chemie en (kunst)meststoffen.

Vanuit een (bio)procestechnologische insteek met een ruime ervaring (>34 jaar bij diverse adviesbureaus) en een breed netwerk kan ik u helpen op zowel het vlak van fysische / chemische als biologische (afval-)waterbehandelingsprocessen.
Met mijn kennis van de markt en mijn ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van multidisciplinaire projecten in binnen- en buitenland kan ik een waardevolle invulling geven aan uw (afval-)waterproject.

Veel voorkomende thema's: