Skip to content

Water Consultancy Notenboom

Mijn expertise ligt hoofdzakelijk in het analyseren van knelpunten, definiëren van projecten, managen, ontwerpen, en beheren van installaties voor de verwerking en lozing of hergebruik van hoog belaste afvalwaterstromen.

Water Consultancy Notenboom

Biedt u advies met uitgebreide kennis van afvalwatermanagement en afvalwaterbehandeling voor industriële klanten Meer dan 36 jaar ervaring met project definitie en -organisatie, ontwerpen, het laten realiseren van installaties en het bedrijven van uw afvalwaterbehandelingsinstallatie.
Studies en advies bij de optimalisatie, uitbreiding en aanpassing van uw (afval-) watersystemen.

Diensten

Analyseren van de (afval)watersituatie en project definitie

Ontwikkelen en begeleiden van pilotonderzoek

Ontwikkelen van oplossingsrichtingen

Opstellen voorontwerp

Technologische begeleiding tijdens de operationele fase

Systeemkeuzestudies

Opstellen blauwdruk

Haalbaarheidsstudies,

Over Water Consultancy Notenboom

Het duurzaam gebruik van water wordt steeds meer een essentiële randvoorwaarde voor de industrie. De druk vanuit maatschappij en regelgeving neemt toe. Ook toenemende kosten voor bediening, gebruik van hulpstoffen en energie vragen om een goed doordacht management van deelstromen en (afval-)waterbehandeling. Daarbij moeten kansen voor kringloopsluiting, waterhergebruik en waterreductie steeds vaker serieus worden overwogen.

Ervaring

Ruime ervaring in Nederland van procestechnoloog tot projectmanager. In diverse rollen projecten uitgevoerd in o.a.: Rusland, Vietnam, Japan, Hongkong, Colombia, Verenigd Koninkrijk, België en Libanon.

 

  • Aerobe en anaerobe afvalwaterbehandelingsystemen (van klassiek bewezen tot innovatieve processen), 
  • Nutriëntenverwijdering en nutriënten-terugwinning uit deelstomen zowel biologisch als fysisch/chemisch, 
  • Slibverwerking /-gisting en slibeindverwerking, 
  • Stikstofverwijdering via anammox. 

Enkele veel voorkomende afvalwaterstromen

  • Organisch belaste industriële afvalwaterstromen,
  • Rejectiewaterbehandeling, 
  • Percolatiewater van stortplaatsen,
  • Nabehandeling van (voor-)gezuiverd afvalwater,
  • Opwerken van deelstromen met tot doel hergebruik en recycling.

Door mijn brede kennis en praktische aanpak kom ik snel tot een pragmatische aanpak voor een probleem.

Door zoveel jaar actief te zijn in dit werkveld heb ik een breed netwerk opgebouwd. Dat zet ik regelmatig in om voor klanten de meest optimale oplossing voor een knelpunt te kunnen bieden.

Om tot een goede oplossing te kunnen komen is een projectmatige aanpak vaak gewenst. Daarmee worden zowel de klant, de adviseur als eventueel derden gedwongen eerst te denken en daarna te doen. De aspecten die een rol kunnen spelen zijn daarbij bij aanvang van het project zoveel als mogelijk bekend of in ieder geval beschouwd. Met mijn ervaring bij twee adviesbureaus (Grontmij (nu Sweco), en Arcadis) heb ik mij deze werkwijze eigen gemaakt.