Skip to content

Ervaring

Ervaring

Ruime ervaring in Nederland van procestechnoloog tot projectmanager. In diverse rollen projecten uitgevoerd in o.a.: Rusland, Vietnam, Japan, Hongkong, Colombia, Verenigd Koninkrijk, België en Libanon.

 

  • Aerobe en anaerobe afvalwaterbehandelingsystemen (van klassiek bewezen tot innovatieve processen), 
  • Nutriëntenverwijdering en nutriënten-terugwinning uit deelstomen zowel biologisch als fysisch/chemisch, 
  • Slibverwerking /-gisting en slibeindverwerking, 
  • Stikstofverwijdering via anammox. 

Enkele veel voorkomende afvalwaterstromen

  • Organisch belaste industriële afvalwaterstromen,
  • Rejectiewaterbehandeling, 
  • Percolatiewater van stortplaatsen,
  • Nabehandeling van (voor-)gezuiverd afvalwater,
  • Opwerken van deelstromen met tot doel hergebruik en recycling.

Door mijn brede kennis en praktische aanpak kom ik snel tot een pragmatische aanpak voor een probleem.

Door zoveel jaar actief te zijn in dit werkveld heb ik een breed netwerk opgebouwd. Dat zet ik regelmatig in om voor klanten de meest optimale oplossing voor een knelpunt te kunnen bieden.

Om tot een goede oplossing te kunnen komen is een projectmatige aanpak vaak gewenst. Daarmee worden zowel de klant, de adviseur als eventueel derden gedwongen eerst te denken en daarna te doen. De aspecten die een rol kunnen spelen zijn daarbij bij aanvang van het project zoveel als mogelijk bekend of in ieder geval beschouwd. Met mijn ervaring bij twee adviesbureaus (Grontmij (nu Sweco), en Arcadis) heb ik mij deze werkwijze eigen gemaakt.